Restauratie van de Sint Oswalduskerk in 2002  / 2003          De Torenspits
update: 27-01-13  
Foto's van deze site mogen zonder toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinde.
Tegen een vergoeding is het mogelijk foto's of gegevens van deze site te gebruiken voor privé of zakelijke doeleinde, neem dan contact op de eigenaar.
 
November 2002: start restauratie van de toren van de Sint Oswalduskerk 
 
De torenspits is in november van leisteen ontdaan; slechte stukken hout worden vervangen. De haan met kruis is in november van de kerk gehaald voor restauratie. De haan was door de wind scheef komen te staan.
De spits gereed in februari 2003 De spits zonder haan en kruis in december 2002
  Een deel van de constructie van de toren.
De plek waar het uurwerk gehangen heeft. Een leidekker bezig met voorbereidingen voor het plaatsen van nieuwe leien.