Restauratie van de Sint Oswalduskerk in 2002 / 2003            De klokken
update: 27-01-13  
Foto's van deze site mogen zonder toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinde.
Tegen een vergoeding is het mogelijk foto's of gegevens van deze site te gebruiken voor privé of zakelijke doeleinde, neem dan contact op de eigenaar.
De klok aan de noordkant van de toren.
De middelste klok in de toren.
De klok aan de zuidkant van de toren.
Bij deze klok moeten een aantal balken vervangen worden.