Restauratie van de Sint Oswalduskerk in 2002   / 2003          De klokkenstoel
update: 27-01-13
.Foto's van deze site mogen zonder toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinde.
Tegen een vergoeding is het mogelijk foto's of gegevens van deze site te gebruiken voor privé of zakelijke doeleinde, neem dan contact op de eigenaar.
 
De oude balken van de klokkenstoel zijn weg gehaald. De klok moet er af om de balken te kunnen vervangen.
 De oude balken zijn deels vergaan.
 Met een kraan moeten de zwaarste liggers in de klokkentoren gebracht worden.
Een aantal balken zijn al vervangen.
Het op de plaats brengen van een ligger.