Zeddam     de scholen
update: 28-01-13 E-mail
 Foto's van deze site mogen zonder toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Tegen een vergoeding is het mogelijk foto's of gegevens van deze site te gebruiken voor privé of zakelijke doeleinde, neem dan contact op de eigenaar.
1825: bouwtekening nieuwe openbare school. 1913 rechts het schoolgebouw.
Voor 1827 was er een school in Zeddam, deze was echter waarschijnlijk in zeer slechte staat. Een nieuwe openbare school was gereed in 1828. Die school was gelegen op de hoek Benedendorpstraat / Oude Doetinchemseweg (waar nu het Gildegebouw staat). De school was één grote zaal waar banken in drie groepen stonden, hetgeen de verschillende klassen moesten voorstellen. Het gebouw was geschikt voor 100 leerlingen. in 1877 werd dit gebouw gekocht door het Sint Oswaldusgilde om er een Gildehuis van te maken. 
1871: bouwtekeningen van de openbare school. In 1875 is er weer een nieuwe openbare school gebouwd, maar nu in het midden van de Benedendorpstraat. De oude school was te klein met 304 leerlingen. De grond werd gekocht van de familie Berntsen (Benedendorpstraat 51). Voor 1939 deed de oude school dienst als stempellokaal voor werkelozen en als bureau voor het ijken van maten en gewichten. 
Van juli 1939 tot juli 1940 is er ook een bewaarschool geweest voor kleuters.
In 1940 was het in slechte staat maar deed in de oorlog toch dienst als dependance van de BLO in Didam. Rond 1950 heeft de Berghse Confectie Industrie er bedrijfskleding voor firma Te Wengel uit Hengelo gemaakt. 
1951 1940: rechts de oude openbare school.
In 1876 begonnen de zusters Franciscanessen van Heythuizen met een naaischool. Het werd de grondslag van de rooms-katholieke meisjesschool die op nieuwjaarsdag 1877 werd geopend. Er kwam een nieuw gebouw welke in mei 1878 werd ingewijd als bewaar- en taalschool.
De tekeningen uit 1915 van de nieuwe bewaarschool met patronaatslokaal.
In 1916 werd een nieuwe bewaarschool met patronaatslokaal gebouwd (nu de paardenstallen behorende bij de Padevoort). Op de foto het meest linkse gebouw. Het middelste gebouw meisjesschool (zie ook hier onder). 
De meisjesschool bij de Padevoort. Deze is mogelijk al gebouwd in 1905. Afgebrand in een schoolvakantie op 19 augustus 1961 tijdens het opwarmen van de was voor de vloeren.
1962: de tijdelijke barakken op de plek van de afgebrande school. krantenfoto over de schoolbrand
1927 1951

1930   

Op 1 september 1922 werd de eerste katholieke jongensschool in Zeddam in gebruik genomen. Het gebouw heeft in de oorlog veel schade opgelopen. In het najaar van 1980 is deze school afgebroken.
Hieronder: foto's van de laatste schooljaren.

De jongensschool aan de Bovendorpstraat.
De jongensschool aan de Bovendorpstraat.
197? De jongensschool aan de Bovendorpstraat..